Öppen träning

Röst & Skapande 

en veckas kurs på Konstepidemin den 4 - 8 november 2013 i samarbete med SENSUS studieförbund.

Att få tillgång till sin röst och att finna mer av sin röst är målet med denna kurs. Med den egna kroppen som utgångspunkt arbetar vi med röstens omfång och dess olika kvaliteter så som de kommer till uttryck för att släppa taget om det vanemässiga och upptäcka den egna, skapande kraften. 

Lärare är Ulrik Barfod från Roy Hart Theatre (RHT) och Fia Adler Sandblad som är diplomelev på RHT.

Roy Hart Theatre utvecklar och förvaltar arvet efter Alfred Wolfsohn som vigde sitt liv åt att undersöka den mänskliga rösten. Han var övertygad om människans möjligheter att nå insikter och upplevelser bortom de begränsningar som normer och uppfostran ställer och såg rösten som en väg till skapande och självkännedom. Det är Wolfsohns elev Roy Hart som gett namn åt gruppen som har sin hemvist i södra Frankrike.

Max 12 deltagare. Kurstider: 9.30 - 16.30. Det finns en lunchrestaurang på området men det finns också möjlighet att ta med egen mat och värma upp. Pris: 4000 kronor.

Har du frågor så ring Fia på telefon 0708-401563. För mer info om RHT, klicka här. För mer info och anmälan, klicka här!

l&A arbetssätt/filosofi

För larssons & ADAS teater är träningen en väg att göra teater: att genom till synes enkla övningar komma åt olika aspekter av mänskligt liv.

Vår teater utgår från skådespelarkonsten – en människas förmåga att använda sig själv för att tillsammans med åskådarna skapa ett gemensamt rum för utbyte av mänskliga erfarenheter. I vår träning vill vi gå bortom konventionen och de sociala roller och mönster som vi alla är en del av.

Våra övningar syftar till att skala av det yttre för att ge rum och struktur åt det inre. I träningen arbetar vi konkret med sinnligheten, med närvaron i världen och förmågan att skapa koncentration.

Vi strävar efter enkelhet och ett mättat, avskalat skådespel där åskådaren har möjlighet att uppfatta det som sker på olika sätt. Vi söker oss bortom tolkningsmodellerna till det rum där teatern blir en plats för förundran.

Det långsiktiga arbetet, att undersöka mänskligt liv inom teaterns form förutsätter en investering av oss själva i djupet av vårt arbete. Men redan med små medel och väldigt snabbt kan vi skapa en enkel grund till en teaterföreställning.

Sören Larsson har sin utbildning i teater- Stockholms 50- tal och hos Jerzy Grotowski i Polen under 60-talet. Han kallar sitt arbete för Kroppens Poesi som fick ett eget kapitel i Svensk Teaterhistoria (Gidlund 2007) och är i sin undervisning inriktad på skådespelarens kropp som en källa till kunskap och erfarenhet.

Fia Adler Sandblad är utbildad hos Doreen Cannon i London, på Ecole Jacques Lecoq i Paris och hos Sören Larsson. Hon har en masterexamen i fördjupat skådespeleri vid Högskolan för Scen och Musik, en magisterexamen i skådespelarpraktik vid Göteborgs Universitet och ett General Certificate i Roy Hart Theatres röstarbete med inriktning text, tal och sång. Sedan 2011 går hon Roy Hart Theatres diplomutbildning i Frankrike.