Bouffon/de övergivna - en triptyk

Under arbete…

Under sitt masterarbete på Högskolan för Scen och Musik undersökte Fia Adler Sandblad hur hon kan närma sig sin egen dokumentära historia med hjälp av sin kunskap som skådespelare. Tillsammans med kollegan Jonas Franke-Blom gjorde hon en skiss där hon låter delar av sin berättelse som barnhems- foster- och adoptivbarn möta den kontinentala teaterformen Bouffon - en retsticka hämtad från rännsten och träsk. Bouffonerna var de utstötta, oönskade men som hade privilegiet att då och då bli tillfrågade om att spegla det samhälle som valt bort dem. Bouffonen ligger nära grotesken och är släkt med de grekiska satyrerna. Detta kan du läsa mer om i Fias masteruppsats "jag tar hand om och delar minnen och möjligheter - att arbeta med utgångspunkt i kroppslig erfarenhet". Du kan också se en dokumentation av redovisningen.( Kvalitén är inte den bästa, tyvärr.) Klicka HÄR!