Välkommen till Sonja- land: Ja tack!


En iscensättning av Sonja Åkessons poesi av och med Sanna Källman, som också gjort musiken, och Fia Adler Sandblad som även skrivit övrig text, gjort texturval och dramaturgi. Konstnärlig rådgivare har Gunilla Johansson varit, kläderna gjordes av Nonno Nordqvist och fotona togs av Kristin Lidell. Produktion: larssons & ADAS teater som Carin Nordberg arbetat med.

Det började som en stark lockelse, mötet med Sonjas ord så fyllda av kantigheter och sinnligheter, och fortsatte med en längtan att komma närmre den värld som orden bjuder in till. I sällskap med Sonja har vi överrumplats av glädje, brottats med vardagens stumhet och förgäves försökt att passa in i mallen. Mitt i eländet finns humorn och hennes osvikliga förmåga att formulera gapet mellan den egna lusten och omgivningens intighet som inte bara upprätthålls av en samhällsstruktur eller brist på sådan utan som krupit in i människorna själva. Där någonstans börjar rörelsen för att utvinna mening och respekt för det liv som är oss alla givet. Välkommen till Sonja- land! 

Sonja Åkesson är poeten som gav den tigande vardagen en röst. Genom sina texter kramar hon fram mening och innehåll ur den skamfilade verkligheten och gestaltar den utsatta människan med humor och värme. I vårt arbete utgår vi från den skriande livslust som gömmer sig i de underfundiga texterna men också från våra egna tankar och funderingar kring livet i sällskap med Sonja. Med en cello som klangbotten och med den fysiska och vokala gestaltningens lekfulla uttryck vill vi mitt i vardagens tristess lyfta fram Sonjas ömsinta och ofta drastiska röst.

"...en glimrande liten uppsättning..." GT 15/3 2013

"...lika delar galghumoristiskt som genuint gripande" GP 16/3 2013

"Det är ljuvligt/... /att få sitta där ett poesifött känslomoln fortplantas från skådespelare till publik" Bohusläningen 16/3 2013

Speltid: ca 45 minuter Spelyta: 4 bredd x 3 djup El: 220 V eller trefas Mörkläggning: gärna men inte nödvändigt

sonja-1